Skip to main content
TR EN

Course Catalog

PHIL 550 Bilim ve ToplumI 3 SU Kredi
Bu dersin amacı bilim ile toplum arasındaki karşılıklı etkileşimi incelemektir. Bir yandan bilimin ve bilim tarafından yönlendirilen teknolojinin toplumu, diğer yandan da toplumsal faktörlerin bilim ve teknolojiyi nasıl etkilediğini araştırma amacını taşımaktadır. Derste şu konular üzerinde durulacaktır: bilimsel araştırmanın değişen doğası, demokratik toplumlarda bilim politikalarının oluşturulmasına ilişkin zorluklar, bilimsel araştırmaların ticarileşmesi, kamuyu ilgilendiren konularda bilimsel ihtilafların çözümü, ve tüm bunların yolaçtığı normatif soruların tartışılması.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2023-2024 Bilim ve ToplumI 3
Bahar 2021-2022 Bilim ve ToplumI 3
Bahar 2020-2021 Bilim ve ToplumI 3
Bahar 2019-2020 Bilim ve ToplumI 3
Bahar 2018-2019 Bilim ve ToplumI 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :