Skip to main content
TR EN

Course Catalog

PHIL 525 Avrupa Hümanizmi ve Sonrası 3 SU Kredi
Bu dersin amacı, Avrupa'daki hümanizm geleneğini (Vico, 19. yüzyıl tarihselciliği, 20. yüzyıl filolojisi), özellikle bu geleneğin Şarkiyatçılık öncesi ve sonrasında Edward Said tarafından tekrar aktive edilişine odaklanarak irdelemektir. Bu yolla 20. yüzyılda hümanist felsefenin konumu ve anti-hümanist düşünce (örn. Nietzsche, Foucault, Derrida) üzerine gözlemlerde bulunma fırsatı doğacak, geçtiğimiz iki yüzyıla ait filoloji projesinin genel bir eleştirisinin gerekliliği vurgulanacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2013-2014 Avrupa Hümanizmi ve Sonrası 3
Bahar 2009-2010 Avrupa Hümanizmi ve Sonrası 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :