Skip to main content
TR EN

Course Catalog

PHIL 501 Sosyal Bilimler Felsefesi 3 SU Kredi
Bu ders, yöntem meselesini öne çıkaran, sosyal bilimler felsefesinin ana konularına ve yaklaşımlarına bir giriş niteliğindedir. Toplum bilimlerinin yönteminin doğa bilimlerinin yöntemiyle aynı olup olmadığı; sebeplere dayanan açıklamaların nedenlere dayanan açıklamalardan farklı olup olmadığı; sosyal gerçekliğin doğası; birey-sosyal yapı ilişkisi; yöntemsel bireycilik-yöntemsel bütüncülük tartışması; sosyal bilimlerin değerlerden bağımsız olup olmadığı ve nesnellik problemi bunlar arasındadır. Derste tartışılacak genel yaklaşımlar ise pozitivizm, gerçekçilik, yorumsamacılık ve eleştirel okuldur. Bu yaklaşımlar ve sorunlar çeşitli sosyal bilim disiplinleri bağlamında örneklendirilecektir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2023-2024 Sosyal Bilimler Felsefesi 3
Bahar 2022-2023 Sosyal Bilimler Felsefesi 3
Bahar 2021-2022 Sosyal Bilimler Felsefesi 3
Bahar 2020-2021 Sosyal Bilimler Felsefesi 3
Bahar 2019-2020 Sosyal Bilimler Felsefesi 3
Bahar 2017-2018 Sosyal Bilimler Felsefesi 3
Bahar 2016-2017 Sosyal Bilimler Felsefesi 3
Bahar 2015-2016 Sosyal Bilimler Felsefesi 3
Bahar 2013-2014 Sosyal Bilimler Felsefesi 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :