Skip to main content
TR EN

Course Catalog

ORG 629 Örgütsel Davranışta Seçilmiş Konular I 3 SU Kredi
Bu dersler ilgili alana ilişkin seçilmiş konular ya da bakış açıları üzerine kurulmaktadır. Amaç, seçilen konularda ya da kuramsal yaklaşımlarda daha derin bir kavrama ve değerlendirme olanağı sağlamaktır. Öğrencilerden beklenen, seçilen konuların bu güne kadarki gelişimini ve halihazırdaki konumunu en geniş biçimde kavrayarak gelecekteki çalışmalarını yönlendirmeleri ve araştırma gündemlerini oluşturmalarıdır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2019-2020 Örgütsel Davranışta Seçilmiş Konular I 3
Güz 2018-2019 Örgütsel Davranışta Seçilmiş Konular I 3
Bahar 2010-2011 Örgütsel Davranışta Seçilmiş Konular I 3
Güz 2010-2011 Örgütsel Davranışta Seçilmiş Konular I 3
Bahar 2006-2007 Örgütsel Davranışta Seçilmiş Konular I 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 12 ECTS (12 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :