Skip to main content
TR EN

Course Catalog

ORG 628 Örgüt İncelemelerinde Seçilmiş Konular II 3 SU Kredi
Bu dersler ilgili alana ilişkin seçilmiş konular ya da bakış açıları üzerine kurulmaktadır. Amaç, seçilen konularda ya da kuramsal yaklaşımlarda daha derin bir kavrama ve değerlendirme olanağı sağlamaktır. Öğrencilerden beklenen, seçilen konuların bu güne kadarki gelişimini ve halihazırdaki konumunu en geniş biçimde kavrayarak gelecekteki çalışmalarını yönlendirmeleri ve araştırma gündemlerini oluşturmalarıdır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2018-2019 Örgüt İncelemelerinde Seçilmiş Konular II 3
Bahar 2011-2012 Örgüt İncelemelerinde Seçilmiş Konular II 3
Bahar 2010-2011 Örgüt İncelemelerinde Seçilmiş Konular II 3
Bahar 2009-2010 Örgüt İncelemelerinde Seçilmiş Konular II 3
Bahar 2007-2008 Örgüt İncelemelerinde Seçilmiş Konular II 3
Bahar 2000-2001 Örgütsel Davranışda Seçilmiş Konular (GSM618) 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 12 ECTS (12 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :