Skip to main content
TR EN

Course Catalog

ORG 614 Sosyal Kuram 3 SU Kredi
Bu ders sosyal kuramdaki çağdaş tartışmaları eylem/yapı kavramsal çerçevesine bağlı kalarak ele almaktadır. Dersin ilk bölümünde, sosyal bilimde yöntemsel ve felsefi tartışmalara yoğunlaşılmakta ve toplumsal gerçekliğin bilgisiyle yöntemsel ve felsefi varsayımlar arasındaki ilişki irdelenmektedir. İkinci bölümde, toplumsal eylem ve öznelliğin sosyal teorideki önemini belirleyebilmek amacıyla, makrososyolojik teorinin temelini oluşturan mikrososyolojik kuramsal çerçevelere odaklanılmaktadır. Üçüncü bölüm deyse, yapısalcılık ve post-yapısalcılık paradigmalarından hareketle toplumsal gerçekliğin özneden bağımsız varlığı yani yapısal niteliği incelenmektedir. Son olarak da eylem -yapı bireşimi arayışına yönelmiş önde gelen sosyal kuramcıların çalışmalarından seçilen örneklerle, günümüz dünyasında sosyal kuramın yöneldiği araştırma programları üzerinde durulmaktadır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2010-2011 Sosyal Kuram 3
Güz 2005-2006 Sosyal Kuram 3
Güz 2004-2005 Sosyal Kuram 3
Bahar 2001-2002 Sosyal Kuram (GSM671) 3
Güz 2000-2001 Sosyal Kuram (GSM671) 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 12 ECTS (12 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :