Skip to main content
TR EN

Course Catalog

ORG 613 Örgüt Kuramı 3 SU Kredi
Bu dersin temel amacı örgütler ve yönetim konularına değişik bakış açılarının tartışılmasını sağlamaktır. Dersin ilk kısmı örgüt incelemelerinin sorunsalları ve ilgi alanlarını açıklamaya ayrılmıştır. Bu çerçevede örgütlerin çevreleriyle ilişkileri, örgütsel amaçlar ve etkinliki, teknoloji, örgütlerde güç ve denetim, örgütsel yapıların oluşumu ve türleri gibi konular ele alınır. Dersin ikinci kısmındaysa örgüt incelemerindeki farklı yaklaşımlar ve araştırma programları incelenmektedir. Üzerinde durulan başlıca yaklaşımlar bilimsel yönetim, beşeri ilişkiler, yapısal-durumsallık kuramı gibi daha eski olanlar yanında kaynak bağımlılığı, kurumsalcı düşünce, örgütsel ekoloji ve kurumsalcı iktisat temelli bakış açılarıdır. Son olarak da yine yakın zamanlarda yönetim yazınına giren ve alternatif bakış açıları sunan yorumsalcı, eleştirel ve postmodern yaklaşımlar tartışılmaktadır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Örgüt Kuramı 3
Güz 2019-2020 Örgüt Kuramı 3
Güz 2016-2017 Örgüt Kuramı 3
Bahar 2014-2015 Örgüt Kuramı 3
Güz 2012-2013 Örgüt Kuramı 3
Güz 2011-2012 Örgüt Kuramı 3
Güz 2009-2010 Örgüt Kuramı 3
Güz 2005-2006 Örgüt Kuramı 3
Güz 2002-2003 Örgüt Kuramı (GSM613) 3
Bahar 2000-2001 Örgüt Kuramı (GSM613) 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 12 ECTS (12 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :