Skip to main content
TR EN

Course Catalog

ORG 612 Örgütsel Davranış 3 SU Kredi
Bu dersin amacı örgütsel davranış alanının inceleme konularını tanıtmak, bu konularda yapılmış önemli çalışmaların katkı ve kısıtlarını değerlendirmek ve alanın gelecekteki yönelimleri üzerinde tartışma olanağı sağlamaktır. Dersin kapsamında zeka ve kişilik teorileri gibi bireysel farklılıklar, motivasyon teorileri, iş tatmini, örgütsel bağlılık gibi tutumlar, psikolojik sözleşme ve güven gibi konuların birey davranışına etkileri incelenmektedir. Bu konuların yanı sıra grup süreçleri, liderlik ve örgüt kültürü gibi konular da tartışılmakta, bu değişken ve süreçlerin vatandaşlık davranışları, performans, işten ayrılma gibi sonuçlarla ilişkisini tartışan akademik yazın değerlendirilmektedir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Örgütsel Davranış 3
Güz 2020-2021 Örgütsel Davranış 3
Güz 2017-2018 Örgütsel Davranış 3
Güz 2015-2016 Örgütsel Davranış 3
Güz 2014-2015 Örgütsel Davranış 3
Güz 2012-2013 Örgütsel Davranış 3
Bahar 2011-2012 Örgütsel Davranış 3
Güz 2009-2010 Örgütsel Davranış 3
Bahar 2005-2006 Örgütsel Davranış ve İnsan Kaynakları Yönetimi 3
Bahar 2004-2005 Örgütsel Davranış ve İnsan Kaynakları Yönetimi 3
Bahar 2001-2002 Örgütsel Davranış ve İnsan Kaynakları Yönetimi (GSM612) 3
Bahar 2000-2001 Örgütsel Davranış ve İnsan Kaynakları Yönetimi (GSM612) 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 12 ECTS (12 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :