Skip to main content
TR EN

Course Catalog

OPIM 624 Sezgisel Eniyileme 3 SU Kredi
Sezgisel Eniyileme, optimal çözümü eldeki imkanlarla zor veya imkansız olan tamsayılı ve kombinatoryal problemlerin analizi ve yaklaşık çözümüne yönelik bir teknik olarak son yıllarda önem kazanmıştır. Bu dersin amacı bu tekniği kavramsal ve yöntemsel olarak tanıtmak ve kombinatoryal eniyileme kapsamında kullanmaktır. Ders sezgisel eniyilemenin temel felsefesini anlatarak başlar ve çok kullanılan bazı sezgisel algoritmaların işlenmesi ile devam eder. Bu derse konu olacak sezgisel eniyileme algoritmaları arasında benzetimli kristalleştirme ("simulated annealing"), sinir ağları, tabu arama, genetik algoritmalar, evrimsel algoritmalar ve karınca-kolonisi algoritmaları sayılabilir. Derste ayrıca bu algoritma ve tekniklerin başarıyla kullanıldığı özel problem tipleri de anlatılır. Dersin önemli bir kısmı, öğrencilerin kendi seçtikleri bir programlama dilinde bir veya birden fazla sezgisel algoritmayı kodlayarak problem çözme yeteneklerini geliştirmeleridir. (Öncesinde herhangi bir programlama dilinde basit programlama bilgisinin olması tavsiye edilir)
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 12 ECTS (12 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :