Skip to main content
TR EN

Course Catalog

OPIM 622 Teknolojik Yeniliklerin Yönetimi 3 SU Kredi
Bu dersin amacı teknolojik yeniliklerin tüm boyutlarıyla incelenmesidir. Teknoloji yönetimi kavramlarına dayalı bir genel girişten sonra, yeni teknolojilerin üretilmesi ve kullanılmasına ağırlık verilmekte, yeni teknolojilerin nasıl üretildiği ve bu süreci kolaylaştıran veya zorlaştıran değişik faktörleri incelenmektedir. Bu çerçevede teknolojide yeniliklerin hem makro düzeyde endüstriyel yapıya olan etkileri hem de mikro düzeyde firma performansına etkileri üzerinde durulmaktadır. İncelenen özgül konular teknoloji yönetimi; teknolojik yeniliklerin türleri; ürün ve süreç değişimi modelleri; yenilik geliştirme yeteneği ve becerileri ile bunları etkileyen faktörler; teknoloji stratejisi; bilgi üretme ve bilgiyi yönetme; firma düzeyinde öğrenme yeteneği; değişim yönetimi; teknolojik yenilik ve endüstriyel yapı ilişkisiyle teknolojik değişimi belirleyen faktörlerdir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 12 ECTS (12 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :