Skip to main content
TR EN

Course Catalog

OPIM 617 Ayrık Olay Benzetim Modellemesi 3 SU Kredi
Bu dersin amacı ayrık olay bazlı benzetim modellemesinin temel prensiplerini ve uygulamalarını tanıtmaktır. Benzetim modellemesi kavramları ve ayrık olay bazlı benzetim modelleri geliştirmenin teknikleri, benzetim yazılım dillerinin organizasyonu ve kapsamlı bir benzetim yazılımı olan Arena ile modelleme öğrenilir. Benzetim modellemesinde istatistiksel analiz, veri analizi, rassal değişken yaratma, çıktı analizi ve varyans düşürme teknikleri içerilen diğer konular arasındadır. (Öncesinde Olasılık ve İstatistik bilinmesi tavsiye edilir)
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2017-2018 Ayrık Olay Benzetim Modellemesi 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 12 ECTS (12 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :