Skip to main content
TR EN

Course Catalog

OPIM 614 Tedarik Zinciri Planlama ve Yönetimi Modelleri 3 SU Kredi
Bu ders tedarik zinciri yönetiminin kavram ve modellerini tanıtır. Öğrencilerin, örgütsel sınırların dışına çıkarak, tedarik zinciri üzerinde yer alan tüm tarafların dikkate alındığı koordinasyon stratejilerin önemini kavramaları amaçlanır. Karar problemlerinde ortaya çıkan temel denge noktalarını ve hedefleri modellemeye yönelik matematiksel araç ve teknikler tanıtılır. Tedarik zinciri dinamikleri (kamçı etkisi), tedarik zinciri tasarımı (esneklik, erteleme), tedarik zinciri planlaması (yerleşim ve dağıtım), ve tedarik zinciri koordinasyonu (kontratlar, bilgi paylaşımı ve teşvikler, talep tahmini) tartışılan konular arasındadır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2003-2004 İşletme Operasyonları ve Teknoloji (GSM622)
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 12 ECTS (12 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :