Skip to main content
TR EN

Course Catalog

OPIM 612 İşletme Operasyonları Yönetiminde Araştırma Metodolojisi 3 SU Kredi
Bu dersin temel amacı, yönetim konu ve sorunlarının nasıl belirlendiği, tanımlandığı, kavramsallaştırıldığı, modellendiği ve çözümlendiğinin sorgulanmasıdır. Böylece firmanın daha etkin ve verimli çalışabilmesi için isabetli kararlar alınabilsin. Bunun için "tetrahedron" adı verilen ve dört noktasında "yönetsel konu - kavramsal model - formel model - karar" bir piramit kullanılacaktır. Bu dört noktayı birbirine bağlayan "kavramsallaştırma - modelleme - çözüm - uygulama" süreçleri değişik alanlardan alınan örneklerle anlatılacaktır. Örnekler arasında, envanter yönetimi, performans yönetimi, işbirliği, strateji, grup kararları, consensus oluşturulması, ve proje seçimi gibi uygulama alanları işlenecektir. Ayni zamanda eşdeğer formül ve modeller konusu çözüm elde etme verimliliği ve yönetsel konuyu temsil etme açısından tartışılacaktır. Bütün bunları incelerken ve işlerken de ontolojik ve epistemolojik varsayımların yönetim bilimlerine olan katkısı ve etkisi sorgulanacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2003-2004 İşletme Operasyonlarının Modellenmesi (GSM605)
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 12 ECTS (12 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :