Skip to main content
TR EN

Course Catalog

OPIM 508 Simulasyon-Temelli Analitik Karar Verme 1.5 SU Kredi
Bu ders simulasyonu bir karar vermeyi iyileştirici ve destekleyici araç olarak tanıtan uygulamalı Monte Carlo simulasyon dersidir. Amaç simulasyonun pratik uygulamaları konusunda öğrencileri bilgilendirmek ve model geliştirme konularına vurgu yaparken uygulamada gerekli olan istatistiksel konuları da öğretmektir. Bütün modelleme ve analiz çalışmaları MS Excel eklentisi olan @RISK ile yapılacaktır (Palisade Decision Tools araçları paketinin bir parçası). Finans, pazarlama ve operasyon alanlarından (örneğin finansal risk modelleme, pazar payı modellemesi, kapasite planlaması gibi) problemlerden/modellerden dengeli bir konu seçilimi yapılır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2015-2016 Simulasyon-Temelli Analitik Karar Verme 1.5
Yaz 2013-2014 Simulasyon-Temelli Analitik Karar Verme 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :