Skip to main content
TR EN

Course Catalog

NS 566 Biyofizik: Moleküller ve Sistemler 3 SU Kredi
Hücre ve organizmaları kendi kendilerine çoğalan, organize olan ve kendi kendilerini kontrol eden sistemler olarak düşünebiliriz. Bu sistemlerin işlevlerini düzenli bir şekilde yürütebilmeleri birbirini izleyen makromolekül etkileşmelerin pürüzsüz ilerlemesine bağlıdır. Bu ders biyolojik moleküllerin davranışları ve etkileşmeleri üzerine yoğunlaşarak moleküler düzeyde geliştiren kavramların sistem seviyesine nasıl uygulanabileceğini incelemek üzere tasarlanmıştır. Konular iki ana başlık altında toplanabilir: moleküler biyofiziğe giriş ve bazı özgün canlı işlevlerine moleküler biyofizik prensiplerinin uygulanması. Moleküler biyofiziğe giriş makromoleküllerin oluşumlarında ve etkileşmelerinde rol oynayan kuvvetlerin incelenmesi, etkileşme kinetiği, moleküler taşıma süreçleri ve enerji üretimi ve korunumu konularını içerir. Moleküler düzeyde geliştirilen kavramlar canlı sistemlerde hareket ve görme işlevlerinin analizine uygulanacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2017-2018 Biyofizik: Moleküller ve Sistemler 3
Güz 2015-2016 Biyofizik: Moleküller ve Sistemler 3
Güz 2014-2015 Biyofizik: Moleküller ve Sistemler 3
Bahar 2013-2014 Biyofizik: Moleküller ve Sistemler 3
Bahar 2010-2011 Biyofizik: Moleküller ve Sistemler 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :