Skip to main content
TR EN

Course Catalog

NS 501 Doğa Bilimlerinin Temel Kavramları ve Eğitimi 1 SU Kredi
Klasik fiziğin temel kavramları: hareket, denge ve lineer sistemlerosilasyonlar, kütleçekimi, elektromanyetizm, termodinamik. Temel kuantum kavramları: hidrojen atomunun Bohr modeli, belirsizlik ilkesi ve bu ilkenin maddenin yapısını belirlemede ve teknolojik uygulamalardaki rolü, Pauli prensibi ve atom yapısı. NS 101'in matematik düzeyi: temel türev ve integral hesabı, trigonometrik ve üssel fonksiyonlar.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2013-2014 Doğa Bilimlerinin Temel Kavramları ve Eğitimi 1
Güz 2012-2013 Doğa Bilimlerinin Temel Kavramları ve Eğitimi 1
Güz 2011-2012 Doğa Bilimlerinin Temel Kavramları ve Eğitimi 1
Güz 2010-2011 Doğa Bilimlerinin Temel Kavramları ve Eğitimi 1
Güz 2009-2010 Doğa Bilimlerinin Temel Kavramları ve Eğitimi 1
Güz 2008-2009 Doğa Bilimlerinin Temel Kavramları ve Eğitimi 1
Güz 2007-2008 Doğa Bilimlerinin Temel Kavramları ve Eğitimi 1
Güz 2006-2007 Doğa Bilimlerinin Temel Kavramları ve Eğitimi 1
Güz 2005-2006 Doğa Bilimlerinin Temel Kavramları ve Eğitimi 1
Güz 2004-2005 Doğa Bilimlerinin Temel Kavramları ve Eğitimi 1
Güz 2003-2004 Doğa Bilimlerinin Temel Kavramları ve Eğitimi 1
Güz 2002-2003 Doğa Bilimlerinin Temel Kavramları ve Eğitimi 1
Güz 2001-2002 Doğa Bilimlerinin Temel Kavramları ve Eğitimi 1
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :