Skip to main content
TR EN

Course Catalog

MRES 603 Olasılık ve İstatistik 3 SU Kredi
Bu ders olasılık teorisi ve istatistiksel yöntemler üzerine temel konuları kapsamaktadır. Dersin ilk kısmında, rassal değişkenler, dağılım fonksiyonları, çok kullanılan kesikli ve sürekli olasılık dağılımları, koşullu olasılıklar ve dağılımları, ve beklenen değerler işlenir. Bunun ardından Merkezi Limit Teoremi ve Büyük Sayılar Yasası gibi temel teoremler anlatılır. Dersin ikinci yarısında ise istatistik ilkeleri ve istatistiksel yöntemlerin değişik alanlarda uygulanması konuları işlenir. Bunların arasında örnekleme dağılımları, nokta ve aralık tahminleri, güven aralıkları, hipotez testleri, parametrik ve parametrik olmayan testler, varyans analizi ve doğrusal regresyon gibi konular yer alır. (Öncesinde Calculus bilinmesi tavsiye edilir)
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2022-2023 Olasılık ve İstatistik 3
Güz 2008-2009 Olasılık ve İstatistik 3
Bahar 2006-2007 Olasılık ve İstatistik 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 12 ECTS (12 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :