Skip to main content
TR EN

Course Catalog

MRES 602 Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler 3 SU Kredi
Bu ders sosyal bilimlerde kullanılmakta olan çok değişkenli istatistiksel analiz tekniklerini içermektedir. Öğrenci için amaç, farklı istatistiksel teknikleri ve bu teknikleri kullanan bilimsel çalışmaları anlama ve değerlendirebilme, bir veri setine uygun analiz tekniklerini uygulayabilme ve istatistik bilgisayar programlarının çıktılarını doğru olarak yorumlayabilme yeteneğini geliştirmektir. Bu derste çok değişkenli varyans ve regresyon analizleri yanında ana bileşenler, faktör analizi, kanonik korelasyon gibi kovaryans analizleri ve ayırıcı analiz, kümeleme ve çokboyutlu ölçeklendirme gibi sınıflandırma ve gruplandırma teknikleri üzerinde durulmaktadır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2017-2018 Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler 3
Bahar 2014-2015 Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler 3
Yaz 2011-2012 Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler 3
Bahar 2008-2009 Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler 3
Bahar 2005-2006 Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler 3
Bahar 2002-2003 Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler (GSM604) 3
Güz 2001-2002 Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler (GSM604) 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 12 ECTS (12 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :