Skip to main content
TR EN

Course Catalog

MRES 601 Yönetim ve Organizasyon Alanında Araştırma Yöntemleri 3 SU Kredi
Doğa bilimi yaklaşımını benimseyen yönetim ve organizasyon araştırmacılarının kullanabileceği çeşitli araştırma yöntemlerini kapsayan bu ders, örgütsel çalışmalarda araştırmaya giriş niteliği taşımaktadır. Öğrencilere, araştırma sorusunu belirleme, öngörülen hipotezleri sınayacak araştırmayı tasarlama, değişkenleri gözlemleme ve ölçme, değişkenler arasında gözlenen ilişkileri analiz etme ve bu ilişkilere dayanarak araştırma sorusuna yönelik sonuçlara varma süreçlerini anlatmayı hedeflemektedir. Bu amaçlar doğrultusunda araştırmanın geçerliliğine tehdit oluşturabilecek unsurlar, araştırma bağlamı ve örneklemi ile ilgili kararlar, güvenilirlik, geçerlilik gibi ölçümle ilgili sorunlar, çeşitli görgül veri toplama ve analiz yöntemleri, araştırma ve yayın etiği konuları ayrıntılı bir şekilde incelenmektedir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2023-2024 Yönetim ve Organizasyon Alanında Araştırma Yöntemleri 3
Güz 2022-2023 Yönetim ve Organizasyon Alanında Araştırma Yöntemleri 3
Güz 2021-2022 Yönetim ve Organizasyon Alanında Araştırma Yöntemleri 3
Güz 2020-2021 Yönetim ve Organizasyon Alanında Araştırma Yöntemleri 3
Bahar 2019-2020 Yönetim ve Organizasyon Alanında Araştırma Yöntemleri 3
Güz 2019-2020 Yönetim ve Organizasyon Alanında Araştırma Yöntemleri 3
Bahar 2017-2018 Yönetim ve Organizasyon Alanında Araştırma Yöntemleri 3
Bahar 2016-2017 Yönetim ve Organizasyon Alanında Araştırma Yöntemleri 3
Güz 2016-2017 Yönetim ve Organizasyon Alanında Araştırma Yöntemleri 3
Güz 2014-2015 Yönetim ve Organizasyon Alanında Araştırma Yöntemleri 3
Güz 2013-2014 Yönetim ve Organizasyon Alanında Araştırma Yöntemleri 3
Bahar 2010-2011 Yönetim ve Organizasyon Alanında Araştırma Yöntemleri 3
Güz 2009-2010 Yönetim ve Organizasyon Alanında Araştırma Yöntemleri 3
Güz 2005-2006 Araştırma Yöntemleri 3
Güz 2004-2005 Araştırma Yöntemleri 3
Güz 2002-2003 Araştırma Yöntemleri (GSM601) 3
Güz 2001-2002 Araştırma Yöntemleri (GSM601) 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 12 ECTS (12 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :