Skip to main content
TR EN

Course Catalog

MKTG 826 Dijital Çağda Tüketici Davranışları 3 SU Kredi
Tüketici davranışı tüketicilerin ürün ve hizmetlere ve bunların pazarlanış şekillerine yönelik tepki ve davranışlarının incelenmesidir. Mobil ve dijital araçların kullanılması ve perakendecilerin buna eşlik eden tepkileri pazarlama ortamını değiştirmekte. Tüketicilerini gerçekten iyi anlayan yöneticiler, firmalarına korunabilir rekabet avantajları yaratacak etkili ve verimli pazarlama stratejileri ve programları geliştirebilirler Bu ders tüketicilerin ürün ve hizmetlerle ilgili bilgileri nasıl elde ettikleri, hatırladıkları ve kullandıkları, offline ve online karar verme süreçleri ve bu ve diğer tüketici davranışı kavramlarının yöneticiler tarafından etkili strateji ve uygulamaları geliştirmek için nasıl kullanılabileceği üzerine odaklanmak üzere tasarlanmıştır. Dersin yapısı anlatımlar , ders içi vaka tartışmaları ve ödevlerden oluşacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Dijital Çağda Tüketici Davranışları 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :