Skip to main content
TR EN

Course Catalog

MKTG 530 “Big Picture” Pazarlama Stratejisi 1.5 SU Kredi
Pazarlama stratejisi kavramları ile rekabetçi strateji tasarlama arasındaki köprüyü kurabilmek için Big Picture yöntemi ile simulasyonlu vakalar öğretilmektedir. Big Picture yöntemi pazarlama yatırımlarının verimini artırmak için strateji geliştirme ile uygulamayı entegre eder. Hedef müşteri, ihtiyaçları, müşterinin algı değişimine bağlı davranış değişimi ve bu değişimin markaya finansal etkisi arasındaki ilişkiyi tanımlamayı sağlar.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2014-2015 “Big Picture” Pazarlama Stratejisi 1.5
Güz 2013-2014 “Big Picture” Pazarlama Stratejisi 1.5
Onkosul: (MKTG 501 - Doktora - En Az D
veya MKTG 501 - Yüksek Lisans - En AzD)
veya MKTG 301 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :