Skip to main content
TR EN

Course Catalog

MKTG 529 Dijital Pazarlama 3 SU Kredi
Bu ders yeni dijital ekonominin gelişimi ile tüketicilerin ve şirketlerin bilgi iletişimi teknolojisini yaygın kullanmalarının geleneksel pazarları nasıl etkilediğini inceler. Internet iş modelleri, akımlar, stratejiler ve teknolojiler ders kapsamı içindedir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2022-2023 Dijital Pazarlama 3
Güz 2016-2017 Dijital Pazarlama 3
Güz 2015-2016 Dijital Pazarlama 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :