Skip to main content
TR EN

Course Catalog

MKTG 507 Satış Yönetimi 1.5 SU Kredi
Satış Yönetimi dersinin amacı, organizasyonun toplam pazarlama çabasının çok önemli bir parçası olan satış gücünün etkinliğinin birleşenlerinin incelenmesidir. Öğrencilerin pazarlamanın erişimi ve potansiyel etkisinin büyüklüğünü daha iyi anlamalarına bu dersin katkısı olacaktır. Dersin hedefleri; satış prosesinin, satış ile pazarlama ilişkisinin, satış gücü yapısının, müşteri ilişkileri yönetiminin (CRM), satış gücünün etkinliğinin arttırılmasında teknolojinin kullanımının, satıcı adaylarının bulunması, seçilmesi, eğitilmesi, motivasyonu, ücretlendirilmesi ve elde tutulmasının öğrenilmesini içermektedir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2023-2024 Satış Yönetimi 1.5
Bahar 2022-2023 Satış Yönetimi 1.5
Bahar 2021-2022 Satış Yönetimi 1.5
Bahar 2020-2021 Satış Yönetimi 1.5
Bahar 2019-2020 Satış Yönetimi 1.5
Bahar 2016-2017 Satış Yönetimi 1.5
Yaz 2015-2016 Satış Yönetimi 1.5
Yaz 2014-2015 Satış Yönetimi 1.5
Yaz 2013-2014 Satış Yönetimi 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :