Skip to main content
TR EN

Course Catalog

MGMT 817 Strateji Uygulama 3 SU Kredi
Bu derste örgütlerde stratejinin hayata geçirilmesi üzerine odaklanılacak ve de sürdürülebilir rekabet avantajı yaratmak için etkili olan stratejik süreçler tanıtılacaktır. İşlenen konular belirsizlik altında strateji oluşturma, senaryo planlama yolu ile strateji geliştirme, stratejik karar alma mekanizmaları, örgüt tasarımı, stratejide ilişki ağlarının rolü, stratejik değişim yönetimi ve gelişmekte olan pazarlarda strateji uygulamalarıdır. Derste ağırlıklı olarak vaka metodu destek olarak da simulasyonlar, alıştırmalar , projeler ve sunumlar kullanılacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2023-2024 Strateji Uygulama 3
Bahar 2019-2020 Strateji Uygulama 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :