Skip to main content
TR EN

Course Catalog

MGMT 601 Türkiye'de Örgütler ve Yönetim Ortamı 3 SU Kredi
Bu ders, disiplinlerarası bir yaklaşımla, Türkiye toplumsal oluşumunda örgütsel ve yönetim yapılarının ve uygulamalarının tarihsel gelişimini ve değişimini ele almaktadır. Ders kapsamında Türkiye'de toplumsal sınıflar ve gruplar arasındaki iktisadi ve siyasi ilişkiler tarihsel gelişimi içerisinde mikro ve makro düzeylerde incelenmekte ve özellikle de devletin ve siyasal iktidarların ekonomik ve sosyal politikaların oluşumundaki rolü üzerinde durulmaktadır. Bu çerçevede sermayedarların işadamları örgütlerine, işçilerin sendikalara ve vasıflı çalışanların meslek örgütlerine yansıyan kollektif bilinç ve eylem tarzlarıyla bunlar arasındaki ilişkiler tartışılmaktadır. Tüm bunların Türkiye'deki yönetim pratiği ve yöneticinin toplumsal konumu üzerindeki etkilerinin tartışılmasıyla ders sona ermektedir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2005-2006 Türkiye'de Örgütler ve Yönetim Ortamı 3
Bahar 2004-2005 Türkiye'de Örgütler ve Yönetim Ortamı 3
Bahar 2002-2003 Türkiye'de Örgütler ve Yönetim Ortamı (GSM691) 3
Bahar 2000-2001 Türkiye'de Örgütler ve Yönetim Ortamı (GSM691) 3
Güz 2000-2001 Türkiye'de Örgütler ve Yönetim Ortamı (GSM691) 3
Bahar 1999-2000 Türkiye'de Örgütler ve Yönetim Ortamı (GSM691) 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 12 ECTS (12 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :