Skip to main content
TR EN

Course Catalog

MGMT 581 Yönetimde Seçilmiş Konular II 3 SU Kredi
Bu derste yönetimde güncel konular, problemler ve paradigmaların incelenecektir. Ders, dinamik iş ortamında yönetim bilgisinin süreci ve transformasyona ilişkin seçilmiş konular üzerine odaklanacaktır. Bilgi teknolojisi, yaratıcılık, araştırma ve teknoloji, küreselleşme ve süreklilik seçilecek konulara bazı örnekler oluşturmaktadır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2009-2010 Yönetimde Seçilmiş Konular II 3
Yaz 2007-2008 Yönetimde Seçilmiş Konular II 3
Yaz 2005-2006 Yönetimde Seçilmiş Konular II 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :