Skip to main content
TR EN

Course Catalog

MGMT 580 Yönetimde Seçilmiş Konular I 3 SU Kredi
Bu derste yönetimde güncel konular, problemler ve paradigmaların incelenecektir. Ders, dinamik iş ortamında yönetim bilgisinin süreci ve transformasyona ilişkin seçilmiş konular üzerine odaklanacaktır. Bilgi teknolojisi, yaratıcılık, araştırma ve teknoloji, küreselleşme ve süreklilik seçilecek konulara bazı örnekler oluşturmaktadır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Yönetimde Seçilmiş Konular I 3
Bahar 2010-2011 Yönetimde Seçilmiş Konular I 3
Yaz 2008-2009 Yönetimde Seçilmiş Konular I 3
Yaz 2006-2007 Yönetimde Seçilmiş Konular I 3
Yaz 2004-2005 Yönetimde Seçilmiş Konular I 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :