Skip to main content
TR EN

Course Catalog

MGMT 515 Yöneticiler İçin Makroekonomi 1.5 SU Kredi
İki derslik ekonomi modülünün ikinci dersi. Bu derste öğrencinin ekonomik kararlar verirken ekonomik ortamdaki (makro ve küresel) bilgileri kullanma becerisi kazandırmak hedeflenmektedir. Mikroekonomiyi işleyen ilk dersle birlikte, ekonomi modülü öğrencileri temel ekonomik kavramlar ve bir ekonomistin ekonomik akil yürütme yöntemleri ile tanıştırmaktadır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2014-2015 Yöneticiler İçin Makroekonomi 1.5
Bahar 2013-2014 Yöneticiler İçin Makroekonomi 1.5
Onkosul: (MGMT 514 - Doktora - En Az D
veya MGMT 514 - Yüksek Lisans - En AzD)
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :