Skip to main content
TR EN

Course Catalog

MGMT 505 Excel İle Veri Analizi 1.5 SU Kredi
Bu ders MBA programının sayısal analiz modülünü oluşturan iki-ders modülünden ikincisidir. İlk ders MGMT 504 Kararlar ve Belirsizliktir. Ders; tahminsel istatistikler (güven aralıkları ve hipotez sınama), varyans ve doğrusal regresyon modellemesine detaylı bir giriş dersidir. Uygulamalar, müfredatta yer alan diğer dersleri için temel oluşturan yönetimin fonksiyonel alanlarından seçilir. Ders, materyalin kavramsal olarak anlaşılması ve istatistiksel analizin pratiğine odaklanır. Excel ve ilgili eklentiler analizin amacı için kullanılır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2014-2015 Excel İle Veri Analizi 1.5
Güz 2013-2014 Excel İle Veri Analizi 1.5
Onkosul: (MGMT 504 - Doktora - En Az D (birlikte de alinabilir)
veya MGMT 504 - Yüksek Lisans - En AzD) (birlikte de alinabilir)
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :