Skip to main content
TR EN

Course Catalog

MGMT 504 Yönetimde Veriye Dayalı Karar Vermenin Temelleri 1.5 SU Kredi
Bu ders temel istatistik araç ve kavramlarını aktararak öğrencilere yönetimsel karar verirken istatistiksel analizleri nasıl uygulayabileceklerini öğretir. Öğrencilerin MS Excel kullanarak verilerle çalışmalarını sağlayarak onların veri analizi becerilerini de geliştirir. Betimleyici istatistik, istatiksel anlamlılık, hipotez testi ve doğrusal regresyon konuları işlenir ve çeşitli yönetim kararlarına ilişkin uygulamaları tartışılır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2023-2024 Yönetimde Veriye Dayalı Karar Vermenin Temelleri 1.5
Güz 2022-2023 Yönetimde Veriye Dayalı Karar Vermenin Temelleri 1.5
Güz 2021-2022 Kararlar Ve Belirsizlik 1.5
Güz 2020-2021 Kararlar Ve Belirsizlik 1.5
Güz 2019-2020 Kararlar Ve Belirsizlik 1.5
Güz 2018-2019 Kararlar Ve Belirsizlik 1.5
Güz 2017-2018 Kararlar Ve Belirsizlik 1.5
Güz 2016-2017 Kararlar Ve Belirsizlik 1.5
Güz 2015-2016 Kararlar Ve Belirsizlik 1.5
Güz 2014-2015 Kararlar Ve Belirsizlik 1.5
Güz 2013-2014 Kararlar Ve Belirsizlik 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :