Skip to main content
TR EN

Course Catalog

MFG 58002 MFG’de Özel Konular: Kompozit Yapıların İleri Seviye Mekaniği 3 SU Kredi
Bu ders, yüksek dereceli laminat teorileri kullanarak kompozit malzemelerin makro ölçekli modellenmesi, deneysel karakterizasyon ve veri toplama ve analizi yoluyla kompozit yapıların ileri mekaniğini kapsayacaktır. Kompozit yapısal bileşenlerin kavramsal tasarımını, ilk boyutlandırmasını ve ön modellemesini gerçekleştirmek için tasarım mühendislerinin, deney mekaniğinin yanı sıra kompozit malzemelerden yapılmış ince ve kalın plakaların / kabukların mukavemetini, stabilitesini ve dinamik mekanik tepkisini kapsamlı bir şekilde anlaması gerekir. Bu bağlamda, öğrencilere, laminatların ve sandviç yapıların malzeme özelliklerinin deneysel tanımlanması için standartlar ve test yöntemlerine genel bir bakış verilecektir. Ayrıca, kurucu denklemler ve gerinim-gerilme dönüşüm denklemleri, kompozit yapıların modellenmesi bağlamında gözden geçirilecektir. Kiriş, plaka ve kabuk kinematiği, tabakalı, zikzak, yüksek dereceli kayma deformasyon teorileri dahil olmak üzere farklı laminasyon teorileri temel alınarak tanıtılacaktır. Plaka ve kabuk yapılarının eğilme, burkulma, titreşim problemleri için sanal iş ve minimum potansiyel enerji prensipleri sunulacaktır. Bu problemlerin analitik / nümerik çözümleri ele alınacaktır. Hesaplamalı modelleme, doğru katmanlar arası ve enine-kayma gerilmelerini elde etmek ve kompozit malzemelerin tabakalara ayrılma, darbe ve kırılma direnci gibi hasar mekanizmalarını ölçmek için işlem sonrası yöntemleri içerecektir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 MFG’de Özel Konular: Kompozit Yapıların İleri Seviye Mekaniği 3
Bahar 2020-2021 MFG’de Özel Konular: Kompozit Yapıların İleri Seviye Mekaniği 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :