Skip to main content
TR EN

Course Catalog

MFG 566 Bilgisayar-Destekli Biyo-dizayn ve Üretimi 3 SU Kredi
Bu ders, kişiye özgü tıbbi cihazların, implantların ve yapay doku/organların ve biyolojik sistemlerin geliştirilmesi için tasarım ve üretim metodolojilerini anlatacaktır. Derste aşağıdaki konuları kapsayacaktır: biyolojik nesnelerin bilgisayar destekli tasarımı, tıbbi görüntüleme ve işleme için sayısal geometri, tersine mühendislik, bilgisayar destekli analiz ve mühendislik, biyomateryaller, doku mühendisliği, biyomedikal mühendislik uygulamaları için eklemeli imalat, biyo-imalat ve tıbbi cihazlar / implantler için konvansiyonel imalat yöntemleri. Derste ayrıca farklı uygulamalı laboratuvar projeleri de yer alacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Bilgisayar-Destekli Biyo-dizayn ve Üretimi 3
Güz 2021-2022 Bilgisayar-Destekli Biyo-dizayn ve Üretimi 3
Güz 2019-2020 Bilgisayar-Destekli Biyo-dizayn ve Üretimi 3
Güz 2018-2019 Bilgisayar-Destekli Biyo-dizayn ve Üretimi 3
Güz 2017-2018 Bilgisayar-Destekli Biyo-dizayn ve Üretimi (IE566) 3
Güz 2016-2017 Bilgisayar-Destekli Biyo-dizayn ve Üretimi (IE566) 3
Güz 2015-2016 Bilgisayar-Destekli Biyo-dizayn ve Üretimi (IE566) 3
Bahar 2014-2015 Bilgisayar-Destekli Biyo-dizayn ve Üretimi (IE566) 3
Bahar 2013-2014 Bilgisayar-Destekli Biyo-dizayn ve Üretimi (IE566) 3
Bahar 2012-2013 Bilgisayar-Destekli Biyo-dizayn ve Üretimi (IE566) 3
Bahar 2011-2012 Bilgisayar-Destekli Biyo-dizayn ve Üretimi (IE566) 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :