Skip to main content
TR EN

Course Catalog

MFG 516 Eklemeli Üretim 3 SU Kredi
Bu derste, Eklemeli İmalat için ileri tasarım ve üretim metodolojileri anlatacaktır. Eklemeli İmalat, üç boyutlu (3B) parçaları bilgisayar modellerinden üretmek için malzemelerin katman katman eklenmesi süreci olarak tanımlanmaktadır. Eklemeli Üretim, 3B Basım veya Katmanlı İmalat olarak da adlandırılmakta ve geleceğin üretim devrimlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Bu ders kapsamında, çeşitli Eklemeli İmalat süreçleri ve bunların prensipleri, kullanılan malzemeler, bilgisayar destekli tasarım ve Eklemeli İmalat için basım yolu planlaması ve uygulamaları konuları anlatılmaktadır. Ders ağırlıklı olarak uygulamalı ve proje tabanlı olacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2022-2023 Eklemeli Üretim 3
Bahar 2021-2022 Eklemeli Üretim 3
Bahar 2020-2021 Eklemeli Üretim 3
Bahar 2019-2020 Eklemeli Üretim 3
Bahar 2018-2019 Eklemeli Üretim 3
Bahar 2017-2018 Eklemeli Üretim (IE516) 3
Bahar 2016-2017 Eklemeli Üretim (IE516) 3
Bahar 2015-2016 Eklemeli Üretim (IE516) 3
Onkosul: __
Yankosul: MFG 516L
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :