Skip to main content
TR EN

Course Catalog

MFG 513 İleri Seviyede Sonlu Eleman Analizi 3 SU Kredi
İleri Seviyede Sonlu Eleman Analizi dersi yüksek lisans ve doktora öğrencilerine mekanik bakış açısı içerisinde ileri sonlu eleman metotlarını göstermeyi amaçlamaktadır. Derste ilk olarak denge denklemlerinin sonlu hale getirilmesi, isoparametrik elemanlar, lineer elastik sonlu eleman problemleri için çözüm teknikleri, şekil fonksiyonları, numerik integrasyon gibi temel sonlu eleman bilgileri yinelecektir. 1D, 2D ve 3D lineer elastic malzemeler için sonlu eleman çözümlemeleri örnekler ile geliştirilecektir. Devamında plaka ve kabuk tipi elemanlar ve bu elemanların kompozit malzeme mekaniğindeki uygulamaları gösterilecektir. Kompozit malzemelerdeki ortotropik (yönelmeli) davranışın sonlu eleman ile modelleme yöntemleri örnekler ile gösterilecektir. büyük deplasman ve/veya plastisite problemleri için geliştirilen sonlu eleman yöntemleri anlatılacak ve lineer- olmayan problemlerin çözüm yöntemleri gösterilecektir. Son olarak elemansız interpolasyon yöntemlerinden bahsedilecektir. Ders boyunca yapılacak ödevlerde projede yazılım olarak Matlab ortamı kullanılacaktır. Öğrencilerin hali-hazır sonlu eleman analiz ve çözüm yöntemlerini daha iyi anlayabilmeleri için kendi sonlu eleman yazılımlarını hazırlamaları için ödevler verilecektir. Dersin projesinde öğrenciler kompozit malzeme analizlerinde kullanılan plaka veya tipi elemanları için sonlu eleman analizlerini MATLAB ortamında tüm sonlu eleman analizi için gerekli olan yazılımı hazırlayacaklardır. Bunun yanıda ticari yazılımların altında kendi malzeme yazılımlarının geliştirilmesine olanak veren kullanıcı-tanınlı (UMAT- ABAQUS) kullanımı hakkında uygulamalar ile bilgi verilecektir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 İleri Seviyede Sonlu Eleman Analizi 3
Bahar 2018-2019 İleri Seviyede Sonlu Eleman Analizi 3
Güz 2021-2022 MFG’de Özel Konular: İleri Seviyede Sonlu Eleman Analizi (MFG58000) 3
Bahar 2019-2020 MFG’de Özel Konular: İleri Seviyede Sonlu Eleman Analizi (MFG58000) 3
Bahar 2017-2018 MFG’de Özel Konular: İleri Seviyede Sonlu Eleman Analizi (MFG58000) 3
Onkosul: (MFG 512 - Yüksek Lisans - En Az D
veya MFG 512 - Doktora - En AzD
veya ME 512 - Yüksek Lisans - En AzD
veya ME 512 - Doktora - En AzD)
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :