Skip to main content
TR EN

Course Catalog

MFG 512 Katı Cisimler Mekaniği 3 SU Kredi
Bu derste katı cisimlerin mekanik modellemelerinin yapılabilmesi için gerekli olan temel bilgiler anlatılacaktır. Vektör, tensör özelliklerden başlayarak ileri seviye mekanik modelleme yapabilmek için gerekli olan matematiksel altyapının oluşturulması ilk aşama olacaktır. Sonrasında sürekli cisim mekaniği denklemleri büyük deformasyonlar için en genel haliyle anlatılacak ve katı cisim mekanik modellemeleri için gerekli olan hareket, enerjinin korunumu, momentum korunumu gibi tüm kanunlar anlatılacaktır. Isotropik ve Ortotropik gibi değişik tipte malzemelerin modellenmesi için gerekli olan elastik malzeme temel bağıntıları anlatılacaktır. Basit seviyede plastisite ile ilgili temel bilgiler verilecektir. Sürekli cisim denklerimlerinin sonlu eleman metodu çözümlemesinin temelleri anlatılacak ve 1d sonlu eleman örnekleri gösterilecektir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2023-2024 Katı Cisimler Mekaniği 3
Güz 2022-2023 Katı Cisimler Mekaniği 3
Güz 2021-2022 Katı Cisimler Mekaniği 3
Güz 2020-2021 Katı Cisimler Mekaniği 3
Güz 2019-2020 Katı Cisimler Mekaniği 3
Güz 2018-2019 Katı Cisimler Mekaniği 3
Güz 2017-2018 Katı Cisimler Mekaniği 3
Bahar 2016-2017 Katı Cisimler Mekaniği 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :