Skip to main content
TR EN

Course Catalog

MFG 511 İmalat Metrolojisi 3 SU Kredi
İmalat metrolojisi dersinde ilk olarak metrolojinin (ölçüm bilim) yapı taşları olan izlenebilirlik, belirsizlik, doğruluk, kalibrasyon, metroloji sistemi ve akreditasyon gibi anahtar kavramlar hakkında detaylı bilgilendirme yapılacaktır. Daha sonra, imalat metrolojisinin temelini oluşturan boyutsal ölçüm uygulamalarına yer verilecektir . Bu uygulamalar; mesafe, düzlemsellik, mastar blokların interferometrik-mekanik ölçümleri, çap, form ve yüzey pürüzlülük standartları ölçümleri, hassas skala (elektronik cetvel) ve mesafe sensor kalibrasyonları, 3 boyutlu CMM cihazları ile yapılan ölçümler, imalat hattı veya tezgah üzerinde işlem sırasında yapılan ölçümler, optik ekipmanlar ile ayarlamalar, nanometroloji (atomik boyutta ölçümler), takım tezgahları metrolojisi, açı metrolojisi ve belirsizlik hesapları konularını kapsayacaktır. Uygulama ve örneklerle hassas üretim mühendisliği anahtar kavramları, boyut ölçümlerinde ve hareket mekanizmalarındaki temel hatalar, Abbe prensibi ve doğru tasarım uygulamaları, metroloji döngüsü, hata azaltma ve ayırma yöntemleri, sıcaklık, kuvvet, titreşim gibi çevresel parametrelerin boyutsal ölçümlerdeki etkileri ve düşük ölçüm belirsizliklerine ulaşabilecek hassas üretim mühendisliği uygulamaları için önlemler anlatılacaktır. Laboratuvar/üretim ortamında; CNC takım tezgahlarının lazer interferometre ile kalibrasyonu, imalat için referans standartların efektif kullanımı, döner tablaların optik ve temassız ölçme ekipmanları kullanılarak açı eksenleri kalibrasyonu konuları uygulamalı olarak işlenecektir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2023-2024 İmalat Metrolojisi 3
Bahar 2021-2022 İmalat Metrolojisi 3
Güz 2019-2020 İmalat Metrolojisi 3
Güz 2017-2018 İmalat Metrolojisi 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :