Skip to main content
TR EN

Course Catalog

ME 562 Taşınım Süreçlerinin Temelleri 3 SU Kredi
Yüksek lisans düzeyinde ısı ve kütle transferinin temel ve ileri kavramlarının ve yöntemlerinin öğretildiği bu derste, kimyasal, biyolojik, mühendislik süreçlerinde süreçlerinde taşınımın incelendiği, akışkanlarda ve ve katılarda kütle ve enerji transferi, çoklu-bileşenli sistemlerde taşınım, Maxwell-Stefan denklemleri ve bazı çözümleri, taşınım süreçlerinin analizi için ileri hesaplamalı yöntemlerin uygulanması konu edilecektir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Taşınım Süreçlerinin Temelleri 3
Bahar 2018-2019 Taşınım Süreçlerinin Temelleri 3
Bahar 2017-2018 Taşınım Süreçlerinin Temelleri 3
Bahar 2016-2017 Taşınım Süreçlerinin Temelleri 3
Bahar 2015-2016 Taşınım Süreçlerinin Temelleri 3
Bahar 2014-2015 Taşınım Süreçlerinin Temelleri 3
Bahar 2013-2014 Taşınım Süreçlerinin Temelleri 3
Bahar 2012-2013 Taşınım Süreçlerinin Temelleri 3
Bahar 2011-2012 Taşınım Süreçlerinin Temelleri 3
Bahar 2010-2011 Taşınım Süreçlerinin Temelleri 3
Bahar 2009-2010 Taşınım Süreçlerinin Temelleri 3
Bahar 2008-2009 Taşınım Süreçlerinin Temelleri 3
Bahar 2007-2008 Taşınım Süreçlerinin Temelleri 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :