Skip to main content
TR EN

Course Catalog

ME 561 İleri Akışkanlar Mekaniği 3 SU Kredi
Yüksek lisans düzeyinde akışkanlar mekaniğinin temel ve ileri kavramlarının ve yöntemlerinin öğretildiği bu derste, sıkıştırılamaz ağdalı akışlar, potansiyel akış, sınır tabakaları, ve Navier-Stokes denklemlerinin özel çözümleri, hidrodinamik kararlılık, türbülans ve türbülansa geçiş konuları yer almaktadır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 İleri Akışkanlar Mekaniği 3
Güz 2020-2021 İleri Akışkanlar Mekaniği 3
Güz 2017-2018 İleri Akışkanlar Mekaniği 3
Bahar 2009-2010 İleri Akışkanlar Mekaniği 3
Güz 2006-2007 İleri Akışkanlar Mekaniği 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :