Skip to main content
TR EN

Course Catalog

ME 535 Mühendislik Sistemelerinde Ölçekleme 3 SU Kredi
Bu ders çok ölçekli sistemler dahil farklı ölçeklerdeki mühendislik sistemleri (nano-, mikro-, veya makro-ölçekler) için ölçeklendirme yasalarını tanıtmaktadır. Sistem modelleme, tasarım ve imlat süreçlerinde ölçeklendirme ve farklı uzunluk ölçekleri ön plana çıkmaktadır. Bu ders farklı uygulama örnekleri ile ölçeklendirmenin temel özellikleri, tasarım kuramları, modelleme yöntemleri ve üretim konularını kapsamaktadır. Mühendislik sistemlerine örnek olarak mikro-/ makro-robotik, mikro-/makro-aktüatörler, MEMS, mikroakışkanlar, mikromanipülatörler (AFM, mikroenjeksiyon teknolojileri), robotik cerrahi (da Vinci robotları), biyosensörler, MR makineleri ve güneş enerjisi panelleri ele alınmaktadır. Öğrenciler problem çözme, sanayi ve tıp alanlarından uzman kişilerle yapacakları bilimsel tartışmalar, proje hazırlık ve sunumları ile hem teknik hem de sunum yeteneklerini geliştireceklerdir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Mühendislik Sistemelerinde Ölçekleme 3
Güz 2018-2019 Mühendislik Sistemelerinde Ölçekleme 3
Güz 2017-2018 Mühendislik Sistemelerinde Ölçekleme 3
Güz 2016-2017 Mühendislik Sistemelerinde Ölçekleme 3
Bahar 2015-2016 Mühendislik Sistemelerinde Ölçekleme 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :