Skip to main content
TR EN

Course Catalog

ME 525 Otonom Mobil Robotik 3 SU Kredi
Bu ders hareket yeteneği, algılama, yer bulma, planlama ve gezinme gibi otonom mobil robotiğin temel problemlerini içermektedir. Hareket yeteneği bağlamında, bacaklı, tekerlekli, uçan ve yüzen mobil robotlar tartışılacaktır. Algılama kısmında mobil robotlarda kullanılan çeşitli algılayıcılar tanıtılacak ve birkaç algılayıcı tümleştirme algoritması sunulacaktır. Yer bulma problemleri istatistiksel bir çerçevede Markov ve Kalman filtresi teknikleri kullanılarak çözülecektir. Eşzamanlı yer bulma ve haritalandırma problemi olarak bilinen SLAM problemi ve çeşitli varyasyonları da tanıtılacak ve tartışılacaktır. Son olarak planlama ve gezinme stratejileri anlatılacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2023-2024 Otonom Mobil Robotik 3
Güz 2022-2023 Otonom Mobil Robotik 3
Güz 2021-2022 Otonom Mobil Robotik 3
Güz 2020-2021 Otonom Mobil Robotik 3
Güz 2019-2020 Otonom Mobil Robotik 3
Bahar 2018-2019 Otonom Mobil Robotik 3
Bahar 2017-2018 Otonom Mobil Robotik 3
Bahar 2015-2016 Otonom Mobil Robotik 3
Bahar 2014-2015 Otonom Mobil Robotik 3
Bahar 2013-2014 Otonom Mobil Robotik 3
Bahar 2012-2013 Otonom Mobil Robotik 3
Onkosul: __
Yankosul: ME 525L
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :