Skip to main content
TR EN

Course Catalog

ME 515 Hesaplamalı Analiz ve Benzetim 3 SU Kredi
Elastik katılar ve akışkanlar mekaniği, ısı ve kütle transferi ve elektromanyetik gibi farklı disiplinlerde kullanılan sayısal modelleme teknikleri dersin temel içeriğini oluşturmaktadır. Özelikle bu disiplinlerde kullanılan kısmi diferansiyel denklemlerin sayısal çözümleri üzerinde durulacaktır. Bu kapsamda kök bulma, lineer denklem sistemlerinin çözümü bayağı diferansiyel denklemlerin sayısal çözümü gibi temel sayısal yöntemler, parabolik, eliptik ve hiperbolik kısmi diferansiyel denklemlerin sonlu farklar yöntemi ile çözümleri ve tek boyutlu Poisson denkleminin sonlu elemanlar yöntemi ile çözümü yapılacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2023-2024 Hesaplamalı Analiz ve Benzetim 3
Bahar 2022-2023 Hesaplamalı Analiz ve Benzetim 3
Bahar 2021-2022 Hesaplamalı Analiz ve Benzetim 3
Bahar 2020-2021 Hesaplamalı Analiz ve Benzetim 3
Bahar 2019-2020 Hesaplamalı Analiz ve Benzetim 3
Bahar 2018-2019 Hesaplamalı Analiz ve Benzetim 3
Bahar 2015-2016 Hesaplamalı Analiz ve Benzetim 3
Bahar 2014-2015 Hesaplamalı Analiz ve Benzetim 3
Bahar 2013-2014 Hesaplamalı Analiz ve Benzetim 3
Bahar 2012-2013 Hesaplamalı Analiz ve Benzetim 3
Bahar 2011-2012 Hesaplamalı Analiz ve Benzetim 3
Güz 2010-2011 Hesaplamalı Analiz ve Benzetim 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :