Skip to main content
TR EN

Course Catalog

ME 508 Topoloji Optimizasyon Yöntemine Dayalı Tasarım 3 SU Kredi
Bu ders yapısal optimizasyon problemlerinin çözümünde kullanılan sayısal yöntemlerin teorik ve pratik yönlerini ele almaktadır. Dersin temel içeriği ayrık ve sürekli topoloji optimizasyon problemlerinin çözümüne yönelik sonlu elemanlar yöntemleri ile matematiksel programlama yaklaşımlarının temellerini kapsamaktadır. Uygulama alanları yük taşıyan hafif yapıların tasarımı, esnek mekanizmalar, ısı transferi ve enerji depolama sistemleridir. Dersin içeriği hem farklı mühendislik sistemlerin hem de malzemenin tasarımına uygundur.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2023-2024 Topoloji Optimizasyon Yöntemine Dayalı Tasarım 3
Güz 2022-2023 Topoloji Optimizasyon Yöntemine Dayalı Tasarım 3
Güz 2021-2022 Topoloji Optimizasyon Yöntemine Dayalı Tasarım 3
Güz 2020-2021 Topoloji Optimizasyon Yöntemine Dayalı Tasarım 3
Güz 2019-2020 Topoloji Optimizasyon Yöntemine Dayalı Tasarım 3
Güz 2018-2019 Topoloji Optimizasyon Yöntemine Dayalı Tasarım 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :