Skip to main content
TR EN

Course Catalog

ME 505 Mekanik Titreşimler 3 SU Kredi
•Temel titreşim kavramları •Karmaşık vektör gösterimi kullanarak tek serbestlik dereceli sistemlerin (TSDS) analizi •Coulomb ve yapısal sönümleme •Frekans Tepki Fonksiyonları (FTF) ve sistem tanımlama •TSDS’lerin periyodik uyarıma tepkisi •TSDS’lerin periyodik olmayan uyarıma tepkisi •Çok serbestlik dereceli sistemlerin serbest titreşimi •Çok serbestlik dereceli (MDOF) sistemlerin harmonik yanıtı
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2023-2024 Mekanik Titreşimler 3
Güz 2022-2023 Mekanik Titreşimler 3
Güz 2021-2022 Mekanik Titreşimler 3
Bahar 2020-2021 Mekanik Titreşimler 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :