Skip to main content
TR EN

Course Catalog

MATH 664 1-boyutlu periyodik Schrödinger ve Dirac Operatörlerinin Spektral Teorisi 3 SU Kredi
Bu ders Diferansiyel Operatörlerin Spektral Teorisi’ne giriştir. Ders programı şu konuları içermektedir: Sınır değer problemleri, Floquet teorisi, spektranın yapısı, spektranın yerelleştirilmesi, resolvent için asimtotik kestirimler, öz değer ve öz fonksiyonlar için asimtotik formüller, spekral boşlukların azalması ve potansiyel düzgünlük arasındaki ilişki, kök fonksiyonlarından oluşan Riesz tabanlarının varlığı.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2012-2013 1-boyutlu periyodik Schrödinger ve Dirac Operatörlerinin Spektral Teorisi 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :