Skip to main content
TR EN

Course Catalog

MATH 636 Cebirsel Fonksiyon Cisimleri 3 SU Kredi
Fonksiyon cisimlerinin asal bölenleri, değer halkaları ve ayrık değerleri; rasyonel fonksiyon cismi; bölenler, Weil diferansiyelleri, adeller, cins; Riemann-Roch teoremi ve sonuçları; fonksiyon cismi genişlemeleri, dallanma, Hurwitz cins formülü; sabit cisim genişlemeleri, Galois genişlemeleri, Kummer ve Artin-Schreier genişlemeleri.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Cebirsel Fonksiyon Cisimleri 3
Güz 2015-2016 Cebirsel Fonksiyon Cisimleri 3
Güz 2013-2014 Cebirsel Fonksiyon Cisimleri 3
Güz 2010-2011 Cebirsel Fonksiyon Cisimleri 3
Bahar 2006-2007 Cebirsel Fonksiyon Cisimleri 3
Bahar 2002-2003 Cebirsel Fonksiyon Cisimleri 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :