Skip to main content
TR EN

Course Catalog

MATH 603 Operatör Teorisinde Seçme Konular 3 SU Kredi
Banach cebirleri ve spektral kuram; Hilbert uzayları üzerindeki operatörler; Hardy-Hilbert uzayı; Toeplitz ve bileşke operatörleri.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2020-2021 Operatör Teorisinde Seçme Konular 3
Bahar 2011-2012 Operatör Teorisinde Seçme Konular 3
Güz 2007-2008 Operatör Teorisinde Seçme Konular 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :