Skip to main content
TR EN

Course Catalog

MATH 58006 MATH’de Özel Konular: Diyafont Eşitliklerine ve Fonksiyon Cisimlerine Giriş 3 SU Kredi
Bu dersin amacı Cebirsel Geometri ve Sayılar Teorisi kapsamındaki bazı konulara giriş yapmak ve bu konuların birbirleriyle ilişkilerini tanıtmaktır. Dolayısıyla, bu derste teoremlerin ispatları yerine, onların ilişkileri üzerine odaklanmayı planlıyoruz. Bu da yüksek lisans öğrencilerimizin ileride kendi araştırma konularını seçmelerini ve araştırma konularının diğer alanlarla nasıl bağlantılı olduğunu görerek araştırma problemlerine daha geniş bir kapsamda bakmalarını sağlayacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 MATH’de Özel Konular: Diyafont Eşitliklerine ve Fonksiyon Cisimlerine Giriş 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :