Skip to main content
TR EN

Course Catalog

MATH 578 Dinamik Sistemler 3 SU Kredi
Adi diferansiyel denklemler (ADD) için niteliksel çözümleme yöntemleri. ADD çözümlerinin varlık ve teklikleri; geometrik gösterimleri. Faz uzaylarının kurulması. Doğrusal olmayan sistemlerin yerel ve global davranımları; doğrusallaştırma savı. Periyodik yörüngeler ve limit kümeler. Poincare-Bendixson kuramı. Kararlı manifold teoremi; homoklinik ve heteroklinik denge noktaları. Çatallanma şemaları. Deneysel datadan faz uzayı çıkarımı.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Dinamik Sistemler 3
Güz 2013-2014 Dinamik Sistemler 3
Bahar 2010-2011 Dinamik Sistemler 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :