Skip to main content
TR EN

Course Catalog

MATH 555 Defterimden Seçmeler 3 SU Kredi
Bu dersin amacı bazı önemli teoremlerin ispatlarını sunmaktır. Bu ispatlar az miktarda ön bilgi ancak yüksek seviyede yaratıcılık gerektirmektedir. İşlenecek konular arasında şunları sayabiliriz: Bölüm algoritması, asal çarpanlar teoremi, asalların dağılımıyla ilgili bazı basit sonuçlar. En büyük ortak bölen. Euler totient fonksiyonu. Pisagor üçlüleri. Metrik uzaylarının kısa bir giriş; süreklilik, tıkızlık, telparçalılık. Stone- Weierstrass yaklaşım teoremi. Küre geometrisi. Brouwer sabit nokta teoremi. Borsuk karşıt kutup gönderim teoremi.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2020-2021 Defterimden Seçmeler 3
Güz 2014-2015 Defterimden Seçmeler 3
Güz 2013-2014 Defterimden Seçmeler 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :