Skip to main content
TR EN

Course Catalog

MATH 547 Değişmeli Cebir 2 3 SU Kredi
Bu ders değişmeli halkaların homolojik teorisini araştırır ve aşağıdaki konuları kapsamayı amaçlar: 1. Değişmeli halkalar ve modüller 2. Bir halkanın yerelleştirilmesi ve spektrumu 3. Tamamlamalar ve Artin Rees Lemma 4. Dereceli halkalar, Hilbert fonksiyonu ve Samuel fonksiyonu 5. Parametre sistemi ve multiplisite 6. Düzenli diziler ve derinlik 7. Koszul kompleksleri 8. Cohen-Macaulay halkaları ve modülleri 9. Gorenstien halkaları 10. Düzgün halkalar
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2022-2023 Değişmeli Cebir 2 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :